Thứ năm, 01/12/2016 9:44:54 SA
       

Phương thức hoạt động

Mô hình hoạt động của Minh Phương phần nào thể hiện hành trình của một thương hiệu trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển với tâm huyết, sự nỗ lực của Minh Phương và tập thể thành viên cộng sự

Thương hiệu Minh Phương